Serveis de redacció per l'elaboració del Pla Director per la conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic del Park Güell, al Districte de Gràcia, a Barcelona. Actualización expediente.

Fecha Publicacion: 
Miércoles, 15 Enero, 2020
Organo contratacion: 
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Fecha Fin: 
Jueves, 6 Febrero, 2020
Url: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=57768028&reqCode=viewCn